Graag laat ik u zien wat u kunt doen als u er last van heeft dat de tekst groter is dan de cel waarin het moet komen?  U kunt dan natuurlijk de kolom groter maken. Echter, er is nog een andere manier.

Namelijk de terugloopfunctie. U gaat hiervoor op de cel staan waarin de tekst over de cel heen loopt. Vervolgens gaat u naar “Start” en kiest u voor de functie “Terugloop” . Deze functie bepaalt automatisch welke woorden onder elkaar worden gezet.

Echter, als u zelf wilt bepalen welke woorden in één cel onder elkaar worden gezet, doet u het volgende. U gaat weer naar de cel waar de tekst over de cel heenloopt. U gaat nu met uw cursor in de tekst staan op de plek waar u het wilt afbreken. Vervolgens klikt u op “Alt” en “Enter”. De tekst wordt nu op uw gewenste manier onder elkaar gezet.

Terug naar alle Excel-tips