Graag laat ik zien hoe u in Outlook iemand binnen uw organisatie toegang kunt geven tot uw agenda om wijzigingen te maken. U opent hiervoor de webversie van Outlook voor bedrijven. Vervolgens gaat u naar de agenda en klikt u bovenaan de pagina op “Delen”. U typt nu de naam van de desbetreffende persoon in die uw agenda moet kunnen bewerken. Let op; u kunt maar één persoon tegelijkertijd toevoegen.

Als u de persoon heeft toegevoegd, selecteert u de keuzelijst naast de gekozen naam. U selecteert nu “Kan bewerken”. Daarna kiest u voor “Delen”.

De persoon krijgt nu een e-mail waarin staat welke rechten hij/zij gekregen heeft. Indien deze rechten geaccepteerd worden, kan hij/zij in uw agenda wijzigingen aanbrengen.

Terug naar alle Outlook-tips