Stel u heeft een tabblad in een Excelbestand dat u liever in een ander Excelbestand heeft staan. U opent beiden bestanden. Dus het bestand waar het tabblad heen moet en het bestand waar het uit gehaald moet worden. U gaat nu onderaan op de naam van het tabblad staan die u wilt verplaatsen en drukt op de linkermuisknop. Vervolgens kiest u voor “Verplaatsen of kopiëren…” U kunt nu kiezen in welke map u het tabblad wilt zetten. En ook kunt u kiezen voor welk tabblad het moet kopen.

Indien u een kopie wilt maken dus het bestand ook op de “oude” plek laten staan, vinkt u het boxje onderin nog aan. Vervolgens klikt u op OK en is het tabblad verplaatst.

Terug naar alle Excel-tips