Een tweede oplossing om een dubbel account op LinkedIn op te lossen, is door ze samen te voegen. Deze manier lukt alleen indien u van beiden accounts de inloggevens hebt. Let op de inhoud wordt niet samengevoegd. Dat houdt in dat er geen aanbevelingen, opgeslagen artikelen en dergelijke meegaan. Alleen de connecties worden samengevoegd.

U gaat als volgt te werk. U logt in met het account dat u wilt behouden. Daarna klikt u op “Instellingen en privacy” via “Ik” en vervolgens op “Accountvoorkeuren”. Daarna gaat u naar “Accountbeheer” en als laatste naar “Accounts samenvoegen”.

Hier vult u het e-mailadres in van het account dat u wenst samen te voegen. Dit account is straks dan ook verdwenen. U klikt op “Verzenden” en bevestig dat u het juiste account sluit en daarna klikt u op “Doorgaan”. U vult vervolgens het wachtwoord in van het account dat u wilt behouden. Na nogmaals op “Verzenden” te klikken worden de accounts samengevoegd en een account verwijderd.

Helaas is het niet altijd mogelijk om een account samen te voegen. Heeft één van de accounts geen connecties, dan lukt het niet. Aangezien er dan niks is om samen te voegen. Aan de andere kant is het ook niet mogelijk als één van de accounts meer dan 30.000 connecties heeft.

Terug naar alle LinkedIn-tips